خبرخوان

نوشته های مقاله '2020' 'آوريل'

راهنمای خرید زعفران بر اساس رنگدهی
در هنگام خرید زعفران، یکی از نکات مورد توجه خریداران، مقدار رنگدهی زعفران است. هر چه میزان رنگدهی بیشتر باشد سفره غذا رنگین تر خواهد بود.
راهنمای خرید زعفران، رنگدهی زعفران در غذا