خبرخوان

نوشته های مقاله '2018' 'آبان'

انواع زعفران و تفاوت آنها

یک رشته زعفران، جهت استفاده به بخشهای مختلفی تقسیم می شود. هر کدام از این بخشهای متفاوت مشخص می‌کنند که چه قسمت خاصی از گیاه زعفران در این بسته بندی وجود دارد.

انواع زعفران